Tuote on toteutettu osana Ukipolis Oy:n koordinoimaa ”Peratun kuoreen ja silakan tuotekehitys ja tuotteistaminen” -hanketta, joka toteuttaa Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston tuella Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän ohjelmaa.